ვახო ბიჭიკაშვილის ავტომობილს გადავაკარით შავი და თეთრი ფერის ფირი